ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ACCURL CNC Machine Tools (អានហ៊ួយ) ខូអិលធីឌី

ទូរស័ព្ទ: + 188-5555-1088

ទូរសារ: + 86-555-2780563

វេបសាយ: www.accurlmachine.com

អាសយដ្ឋានរោងចក្រ: សួនឧស្សាហកម្ម Bowang ខណ្ឌ Bowang, Ma'anShan ប្រទេសចិន។

Contatta Accurl ប្រទេសអ៊ីតាលី

ACCURL អ៊ីតាលី

ទូរស័ព្ទ៖ +39-081-8639569

គេហទំព័រ៖ www.accurl.it